Lokalita Prevádzkovateľ Druh bazéna Výsledok laboratórneho rozboru
Dátum odberu Vyhláška MZ SR
308/2012
. KM SYSTÉM, s.r.o. Prešov plavecký  20.6.2017 vyhovuje
18.7.2017 vyhovuje
15.8.2017 vyhovuje
  20.6.2017 vyhovuje
oddychový 15.8.2017 vyhovuje
     
detský 18.7.2017 vyhovuje
15.8.2017 vyhovuje
   
Letné kúpalisko Svidník AQUARUTHENIA, s.r.o., Prešov  plavecký  13.6.2017 vyhovuje
11.7.2017 vyhovuje
   
detský 13.6.2017 vyhovuje
  1.8.2017 vyhovuje
     
ralaxačný 13.6.2017 vyhovuje
27.7.2017 vyhovuje
22.8.2017 vyhovuje
dojazdový 13.6.2017 vyhovuje
  1.8.2017 vyhovuje
  22.8.2017 vyhovuje
bazén s umelými vlnami 13.6.2017 vyhovuje
  1.8.2017 vyhovuje
  22.8.2017 vyhovuje
  6.6.2017 vyhovuje
oddychový 11.7.2017 vyhovuje
  9.8.2017 vyhovuje
  6.6.2017 vyhovuje
športový 11.7.2017 vyhovuje
  9.8.2017 vyhovuje
        Vyhláška MZ SR
        č.309/2012 Z.z.
Veľká Domša - Valkov Obec Bžany Prírodné kúpalisko 30.5.2017 vyhovuje
20.6.2011 vyhovuje
3.7.2017 vyhovuje
18.7.2017 vyhovuje
1.8.2017 vyhovuje
15.8.2017 vyhovuje
   
   
   
Veľká Domša - Tíšava Rekreačné stredisko vodného športu a oddychu, Lada 39 Prírodné kúpalisko 30.5.2017 vyhovuje
20.6.2017 vyhovuje
3.7.2017 vyhovuje
18.7.2017 vyhovuje
1.8.2017 vyhovuje
15.8.2017 vyhovuje