Pitná voda

Postup pri sanácii zaplavenej studne

Pramene – sledovanie kvality vody z prameňov, ktoré obyvatelia hromadne využívajú na pitné účely  20162017

Prehľad kvality vody verejných vodovodov podľa výsledkov monitoringu v okrese Svidník: 2014, 2015, 20162017

Prehľad kvality vody verejných vodovodov podľa výsledkov monitoringu v okrese Stropkov:  2014, 2015, 20162017