Hlásenie epidemiologickej situácii 2020

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach  za okresy Svidník a Stropkov

v 2. kalendárnom týždni 2020

v 1. kalendárnom týždni 2020

 

 

Mesačné hlásenie o epidemiologickej situácii v okrese Svidník a Stropkov za mesiac