Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 49. kalendárnom týždni 2019 za okresy Svidník a Stropkov

 

Okres Svidník

Chrípka – v 49. KT bolo hlásených 364 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1168,16/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5 ročných 3412,6/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k vzostupu chorobnosti o 17,41%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v MŠ Roztoky.

 

GRAF č. 1

 

 

 

Okres Stropkov

V 49. kalendárnom týždni bolo hlásených 208 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1100,27/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.2). Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 15-19 ročných 2794,8/100 000 obyvateľov. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k vzostupu chorobnosti o 2,67%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

 

GRAF č. 2

 

 

Situácia v SR

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.epis.sk, www.uvzsr.sk

 

Situácia v Európe

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.eiss.org, www.ecdc.europa.eu.