Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 31. kalendárnom týždni 2018 za okresy Svidník a Stropkov

 

Okres Svidník

 

Chrípka – v 31. KT bolo hlásených 108 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 328,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5 rokov 1226,4/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k poklesu chorobnosti o 1,99%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

 

GRAF č. 1

 

 

 

Okres Stropkov

V 31. kalendárnom týždni bolo hlásených 5 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 24,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.2). Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 0-5 ročných 244,9/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu chorobnosti o 87,27%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

 

GRAF č. 2

 

 

 

Situácia v SR

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.epis.sk, www.uvzsr.sk

 

Situácia v Európe

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.eiss.org, www.ecdc.europa.eu.