Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 42. kalendárnom týždni 2019 za okresy Svidník a Stropkov

 

Okres Svidník

Chrípka – v 42. KT bolo hlásených 290 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 930,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5 rokov 2326,8/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k  poklesu chorobnosti o 2,23%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

 

GRAF č. 1

 

 

 

Okres Stropkov

V 42. kalendárnom týždni bolo hlásených 113 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 657,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.2).  Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 15-19 ročných 3493,4/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k  poklesu chorobnosti o 11,95%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia 1.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

 

GRAF č. 2

 

 

Situácia v SR

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.epis.sk, www.uvzsr.sk

 

Situácia v Európe

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.eiss.org, www.ecdc.europa.eu.