Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 24. kalendárnom týždni 2019 za okresy Svidník a Stropkov

 

Okres Svidník

Chrípka – v 24. KT bolo hlásených 178 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 542,68/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5 ročných 1861,4/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k poklesu chorobnosti o 2,19%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

 

GRAF č. 1

 

 

 

Okres Stropkov

V 24. kalendárnom týždni bolo hlásených 97 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 470,35/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.2). Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 0-5 ročných 1658,4/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k vzostupu chorobnosti o 14,11%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

 

GRAF č. 2

 

 

 

Situácia v SR

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.epis.sk, www.uvzsr.sk

 

Situácia v Európe

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.eiss.org, www.ecdc.europa.eu.