Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 2. kalendárnom týždni 2020 za okresy Svidník a Stropkov

 

Okres Svidník

Chrípka – v 2. KT bolo hlásených 234 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 796,47/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 15-19 rokov 1915,4/100  000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k vzostupu chorobnosti o 35,26 %. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

 

GRAF č. 1

 

 

 

Okres Stropkov

V 2. kalendárnom týždni bolo hlásených 161 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 780,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.2).  Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 15-19 ročných 2046,3/100000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k  vzostupu chorobnosti o 91,67%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia bola 9,7.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

 

GRAF č. 2

 

 

Situácia v SR

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.epis.sk, www.uvzsr.sk

 

Situácia v Európe

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.eiss.org, www.ecdc.europa.eu.