Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 15. kalendárnom týždni 2019 za okresy Svidník a Stropkov

 

Okres Svidník

 

Okres Svidník

Chrípka – v 15. KT bolo hlásených 223 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 715,66/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 15-19 ročných 1929,3/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k vzostupu chorobnosti o 18,11%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

 

GRAF č. 1

 

 

 

Okres Stropkov

V 15. kalendárnom týždni bolo hlásených 116 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 562,48/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.2). Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 15-19 ročných 1135,4/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu chorobnosti o 1,69%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

 

GRAF č. 2

 

 

 

Situácia v SR

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.epis.sk, www.uvzsr.sk

 

Situácia v Európe

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.eiss.org, www.ecdc.europa.eu.