Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 7. kalendárnom týždni 2018 za okresy Svidník a Stropkov

Okres Svidník

Chrípka – v 7. KT bolo hlásených 796 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2423,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u malých detí vo vekovej skupine 6-14 rokov 7422,7/100 000 a 15-19 rokov 8496,4/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu vzrástla chorobnosť o 9,34%. Chrípka a chrípke podobné ochorenia neboli hlásené.

Z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO bol prerušený vyučovací proces v: MŠ V. Orlík, MŠ Kalnište, ZŠ Kalnište, ZŠ Giraltovce – Budovateľská, ZŠ súkromná Giraltovce, ZŠ Okrúhle a ZŠ Kračúnovce, Gymnázium Giraltovce a súkromná SŠ Giraltovce.

Vzhľadom k vzostupu chorobnosti pretrváva v Nemocnici vo Svidníku zákaz návštev na lôžkových oddeleniach za účelom zamedzenia výskytu nozokomiálnych nákaz.

GRAF č. 1

Okres Stropkov

V 7. kalendárnom týždni bolo hlásených 433 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2097,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.2). Chrípka a chrípke podobné ochorenia neboli hlásené. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k vzostupu chorobnosti o 30,43%. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 6-14 rokov 4721,0/100000 a 15-19 ročných 7309,0/100 000 obyvateľov.

Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ a MŠ Bukovce, MŠ Matice slovenskej .

GRAF 2

Situácia v SR

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.epis.sk, www.uvzsr.sk

Situácia v Európe

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.eiss.org, www.ecdc.europa.eu.