Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 49. kalendárnom týždni 2018 za okresy Svidník a Stropkov

 

Okres Svidník

 

Chrípka – v 49. KT bolo hlásených 253 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 962,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5 rokov 2989,3/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k miernemu poklesu chorobnosti o 0,84%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený na 1 ZŠ vo Svidníku a 1 MŠ v obci Roztoky.

ViacChorobnosť ARO

Categories ARO