Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 42. kalendárnom týždni 2018 za okresy Svidník a Stropkov

 

Okres Svidník

 

Chrípka – v 42. KT bolo hlásených 272 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 828,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5 ročných 3117,0/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k poklesu chorobnosti o 1,27%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v MŠ a v ZŠ V. Orlík.

ViacChorobnosť ARO

Categories ARO