Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 15. kalendárnom týždni 2019 za okresy Svidník a Stropkov

 

Okres Svidník

 

Okres Svidník

Chrípka – v 15. KT bolo hlásených 223 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 715,66/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 15-19 ročných 1929,3/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k vzostupu chorobnosti o 18,11%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Viac…Chorobnosť ARO

Categories ARO