Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 24. kalendárnom týždni 2019 za okresy Svidník a Stropkov

 

Okres Svidník

Chrípka – v 24. KT bolo hlásených 178 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 542,68/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5 ročných 1861,4/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k poklesu chorobnosti o 2,19%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Viac…Chorobnosť ARO

Kategórie ARO