Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 50. kalendárnom týždni 2019 za okresy Svidník a Stropkov

 

Okres Svidník

Chrípka – v 50. KT bolo hlásených 337 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1027,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 6-14 rokov 2742,5/100  000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k  poklesu chorobnosti o 12,05 %. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Viac…Chorobnosť ARO

Kategórie ARO