Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 20. kalendárnom týždni 2018 za okresy Svidník a Stropkov

 

Okres Svidník

 

Chrípka – v 20. KT bolo hlásených 138 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 525,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5 rokov 1788,5/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k vzostupu chorobnosti o 9,25%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

ViacChorobnosť ARO

Categories ARO