Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 7. kalendárnom týždni 2019 za okresy Svidník a Stropkov

 

Okres Svidník

 

Chrípka – v 7. KT bolo hlásených 556 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1695,12/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5 ročných 4550,2/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k vzostupu chorobnosti o 11,42%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená. % komplikácií z ARO 0,7.

Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený na 6 školách –  MŠ Roztoky, ZŠ V. Mirošov, ZŠ Kračúnovce, SOŠ polytechnická a služieb Svidník, Gymnázium Giraltovce a Stredná súkromná škola Giraltovce.

Read moreChorobnosť ARO

Categories ARO