Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 34. kalendárnom týždni 2019 za okresy Svidník a Stropkov

 

Okres Svidník

Chrípka – v 34. KT bolo hlásených 85 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 272,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5 rokov 930,7/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k  poklesu chorobnosti o 16,12%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Viac…Chorobnosť ARO

Kategórie ARO