Lokalita Prevádzkovateľ Druh bazéna Výsledok laboratórneho rozboru
Dátum odberu Vyhláška MZ SR
308/2012
Stropkov KM SYSTÉM, s.r.o. Prešov plavecký  12.06.2018 vyhovuje
17.07.2018 nevyhovuje
24.07.2018 vyhovuje
14.08.2018 vyhovuje
  12.06.2018 vyhovuje
oddychový 17.07.2018 nevyhovuje
  24.07.2018 vyhovuje
  14.08.2018 vyhovuje
detský 19.06.2018 vyhovuje
17.07.2018 nevyhovuje
24.07.2018 vyhovuje
14.08.2018 nevyhovuje
Letné kúpalisko Svidník AQUARUTHENIA, s.r.o., Prešov  plavecký  12.06.2018 vyhovuje
10.07.2018 vyhovuje
07.08.2018 vyhovuje
detský 12.06.2018 vyhovuje
  10.7.2018. vyhovuje
  21.08.2018 nevyhovuje
ralaxačný 12.06.2018 vyhovuje
10.07.2018 vyhovuje
07.08.2018 vyhovuje
dojazdový 12.06.2018 vyhovuje
  10.07.2018 nevyhovuje
  17.07.2018 vyhovuje
  07.08.2018 nevyhovuje
  16.08.2018 nevyhovuje
  21.08.2018 vyhovuje
bazén s umelými vlnami 12.06.2018 vyhovuje
  10.07.2018 nevyhovuje
  17.07.2018 vyhovuje
  07.08.2018 vyhovuje
  24.04.2018 vyhovuje
oddychový 22.05.2018 vyhovuje
  26.06.2018 vyhovuje
  24.07.2018 vyhovuje
     
     
  24.04.2018 vyhovuje
športový 22.05.2018 vyhovuje
  26.06.2018 vyhovuje
  24.07.2018 vyhovuje
     
        Vyhláška MZ SR
        č.309/2012 Z.z.
Veľká Domša - Valkov Obec Bžany Prírodné kúpalisko 29.05.2018 vyhovuje
19.06.2018 vyhovuje
03.07.2018 vyhovuje
17.07.2018 vyhovuje
31.07.2018 vyhovuje
   
   
   
   
Veľká Domša - Tíšava Rekreačné stredisko vodného športu a oddychu, Lada 39 Prírodné kúpalisko 29.05.2018 vyhovuje
19.06.2018 vyhovuje
03.07.2018 vyhovuje
17.07.2018 vyhovuje
31.07.2018 vyhovuje