Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 2. kalendárnom týždni 2020 za okresy Svidník a Stropkov

 

Okres Svidník

Chrípka – v 2. KT bolo hlásených 234 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 796,47/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 15-19 rokov 1915,4/100  000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k vzostupu chorobnosti o 35,26 %. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Viac…Chorobnosť ARO