Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 45. kalendárnom týždni 2019 za okresy Svidník a Stropkov

 

Okres Svidník

Chrípka – v 45. KT bolo hlásených 344 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1048,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5 rokov 3154,1/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k  vzostupu chorobnosti o 5,76%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Viac…Chorobnosť ARO

Kategórie ARO